• 563.jpg
 • SAM_2031.JPG
 • header.jpg
 • 566.jpg
 • sks.jpg
 • obrazek_1_1411.jpg
 • jan_pawel_ii.jpg
 • sztandar1.jpg

Od kwietnia tego roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W tym roku tematem przewodnim kampanii jest „Cyberprzemoc”. Cele przedsięwzięcia:

 1. Refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów.
 2. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat różnych form cyberprzemocy.
 3. Wzbudzanie wśród uczniów świadomości, że cyberprzemocy w swych różnych formach jest niezgodna z prawem.
 4. Udzielanie wsparcia ofiarom cyberprzemocy.
 5. Wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia
 6. Ostrzeżenie uczniów przed nieintencjonalnym przekraczaniem przepisów prawa.

W ramach założeń kampanii w szkole są przeprowadzane zajęcia warsztatowe. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pedagog szkolny A. Lewandowska.