• jan_pawel_ii.jpg
  • header.jpg
  • obrazek_1_1411.jpg
  • 563.jpg
  • sks.jpg
  • 566.jpg
  • SAM_2031.JPG
  • sztandar1.jpg

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. odbywały się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne.


W tym roku szkolnym przystąpiło do nich 28 uczniów klas trzecich. W ciągu kolejnych dni uczniowie rozwiązywali testy z zadaniami z historii i wosu, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i wybranego nowożytnego języka obcego (języka angielskiego lub języka niemieckiego).

Uzyskane przez uczniów wyniki będą potrzebne przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2018 r.