• sks.jpg
  • 566.jpg
  • obrazek_1_1411.jpg
  • jan_pawel_ii.jpg
  • SAM_2031.JPG
  • header.jpg
  • sztandar1.jpg
  • 563.jpg

W jesienny, piękny, niedzielny wieczór 21 października 2018 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Bobowie odbyła się wieczornica poświecona św. Janowi Pawłowi II.

Licznie zebranych wiernych w odświętnie przygotowanej świątyni przywitała młodzież, wyrażając swoją nadzieję, że refleksyjne wiersze patrona szkoły nie będą tylko wzruszającym wspomnieniem Jego pontyfikalnego przesłania, lecz także skłonią do zadumy i równocześnie będą zaproszeniem do pójścia drogą, którą wytrwale wskazywał. Uczniowie zachęcali, aby to spotkanie zmobilizowało zebranych do modlitewnej wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. Piękną recytację ubogaciły pieśni w wykonaniu zespołu ewangelizacyjnego pod nazwą „Zacznij żyć” działającego przy parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gdańskim.

                    Wieczornicę zakończył ks. proboszcz dr Łukasz Kątny, który podziękował wiernym za udział w spotkaniu oraz odniósł się do słów wypowiedzianych przed przez św. Jana Pawła II „Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka, tylko On ma słowa życia”. Podkreślił, że pomimo upływu czterdziestu lat słowa te są ciągle aktualne i powinny stać się programem na życie każdego chrześcijanina. Podzielił się z wiernymi radosną wiadomością, że w najbliższy czwartek z rąk Kardynała Stanisława Dziwisza odbierze relikwie pierwszego stopnia św. Jana Pawła II. Następnie gorąco podziękował osobom zaangażowanym w zorganizowanie wieczornicy, a mianowicie: panu Krzysztofowi Cegłowskiemu za fascynujące efekty świetlne, panu Krzysztofowi Połomowi za nagłośnienie, zespołowi ewangelizacyjnemu „Zacznij żyć”, pani Sylwii Karczyńskiej i pani Mirosławie Talaśka za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia oraz pani Elżbiecie Koszewskiej za przygotowanie recytacji i koordynowanie prac.

                Na koniec wszyscy zebrani z rozrzewnieniem zaśpiewali ulubioną pieśń naszego Wielkiego Rodaka – „Barkę”. Urzekające było to, że wierni niechętnie wychodzili z kościoła, wykazując tym samym potrzebę uczestnictwa w tej niecodziennej uroczystości, a podsumowaniem jej walorów było stwierdzenie przytoczone za Janem Pawłem II przez dyrektora „Radia Głos”, ks. prałata dr Ireneusza Smaglińskiego: „Żal odjeżdżać”.

Elżbieta Koszewska