• jan_pawel_ii.jpg
  • sks.jpg
  • SAM_2031.JPG
  • 563.jpg
  • 566.jpg
  • obrazek_1_1411.jpg
  • header.jpg
  • sztandar1.jpg

UWAGA PEDAGOG SZKOLNY OGŁASZA KONKURS:

PLASTYCZNO – LITERACKI

„JA – ZA 20 LAT”

DLA KOGO? Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas „0 – VIII SP” oraz gimnazjaliści.

ZADANIE KONKURSOWE: wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, która prezentuje nasze plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY:

prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką ( wyklejanie przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru rysowanie, wykonane z kasztanów, żołędzi, guzików, zapałek itp.). Prace nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

Praca literacka może liczyć najwyżej 3 strony (A4) druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana odręcznie lub komputerowo.

Termin: prace składamy do 28 maja do pedagoga szkolnego

Nagrody: punkty dodatnie z zachowania, zestawy muzyczne, rowery                               

Organizator: 

A. Lewandowska