• header.jpg
  • 566.jpg
  • SAM_2031.JPG
  • obrazek_1_1411.jpg
  • sztandar1.jpg
  • 563.jpg
  • laboratoria.jpg
  • jan_pawel_ii.jpg
  • sks.jpg

 

W środę, 29 maja 2024 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość, której celem było przybliżenie uczniom życia i nauczania papieża Jana Pawła II, kształtowanie wiadomości o wybranych państwach Europy oraz doskonalenie umiejętności publicznych wystąpień.

Uroczystość rozpoczęła p. dyr. szkoły Mariola Fiałkowska, a następnie reprezentanci poszczególnych klas i oddziału zerowego dokonali prezentacji następujących zadań:

- gazetki na temat wylosowanego państwa europejskiego oraz pielgrzymki św. Jana Pawła II,

- ciekawostki dotyczącej np. znanych zespołów muzycznych, aktorów, filmów, drużyn sportowych danego kraju,

- krótkiej genezy znanego tańca wylosowanego państwa oraz zaprezentowanie tańca,

- scenki dotyczącej wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w wylosowanym państwie,

- stroju narodowego wylosowanego kraju.

Wszyscy uczniowie stanęli na wysokości zadania. Prezentacje wypadły rewelacyjnie. Jeszcze lepiej udały się tańce, które prowadził DJ p. Krzysztof Cegłowski. Bawiliśmy się znakomicie. W czasie przerw przechodziliśmy do sal lekcyjnych na konsumpcję papieskich kremówek.

Na sali gimnastycznej odbyły się jeszcze quizy o naszym patronie - św. Janie Pawle II i Unii Europejskiej. Uroczystość zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem „Ody do radości” i „Barki”.

Jako organizatorzy (Kinga Dadun – Piątkowska i Elżbieta Koszewska) dziękujemy bardzo wszystkim za wyśmienitą zabawę i zaangażowanie. Gorące podziękowania kierujemy również do p. Bożeny Łabuńskiej, p. Martyny Kropidłowskiej i p. Krzysztofa Cegłowskiego za pomoc w realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.

E.K.

Zapraszamy do galerii zdjęć: