• sztandar1.jpg
  • header.jpg
  • 563.jpg
  • jan_pawel_ii.jpg
  • 566.jpg
  • SAM_2031.JPG
  • obrazek_1_1411.jpg
  • sks.jpg

REKRUTACJA

Ustalone na podstawie  art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r., poz. 996 ze zm.)  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020  dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego i dla klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Bobowo.

Link   http://bip.ugbobowo.nv.pl/Article/id,121.html

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2018 w kategorii Nauczyciel klas I – III szkoły podstawowej III miejsce w powiecie starogardzkim zajęła pracująca w naszej szkole Pani Malwina Muszyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Uroczyste wręczenie dyplomów gratulacyjnych dla wszystkich nagrodzonych w plebiscycie odbyło się 15 grudnia 2018 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Gratulujemy sukcesu!

Pod takim hasłem w przedświąteczny piątek odbył się w naszej szkole przegląd kolęd i pastorałek.

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku uroczysta Gala stypendialna dla najlepszych uczniów województwa pomorskiego. Wręczenia wniosków stypendialnych dokonał marszałek Mieczysław Struk. W kategorii nagród dla uczniów uzdolnionych nagrodzono łącznie 402 osoby z terenu województwa pomorskiego. Przyznane stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie będzie wypłacane przez 12 miesięcy. W bieżącym roku szkolnym stypendystą został m.in. Mateusz Nagórski z klasy VII b, którego wychowawcą jest Marcin Rudnicki, a także licealistki Katarzyna Suwalska i Nikola Staszczak, absolwentki naszej szkoły. Nagrodzonym uczniom pogratulowali osobiście wójt gminy Bobowo Sylwester Patrzykąt, dyrektor PSP w Bobowie Mariola Fiałkowska oraz nauczyciel Marcin Rudnicki. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.