• sztandar1.jpg
 • jan_pawel_ii.jpg
 • 563.jpg
 • SAM_2031.JPG
 • 566.jpg
 • obrazek_1_1411.jpg
 • header.jpg
 • sks.jpg

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyły się tegoroczne powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. odbywały się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne.

Obchodzimy dziś ósmą rocznicę katastrofy prezydenckiego Tupolewa Tu-154M pod Smoleńskiem. Dokładnie osiem lat temu, 10 kwietnia 2010 r., doszło niedaleko wojskowego lotniska Siewiernyj do największej tragedii w powojennej historii Polski.

Od kwietnia tego roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W tym roku tematem przewodnim kampanii jest „Cyberprzemoc”. Cele przedsięwzięcia:

 1. Refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów.
 2. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat różnych form cyberprzemocy.
 3. Wzbudzanie wśród uczniów świadomości, że cyberprzemocy w swych różnych formach jest niezgodna z prawem.
 4. Udzielanie wsparcia ofiarom cyberprzemocy.
 5. Wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia
 6. Ostrzeżenie uczniów przed nieintencjonalnym przekraczaniem przepisów prawa.

W ramach założeń kampanii w szkole są przeprowadzane zajęcia warsztatowe. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pedagog szkolny A. Lewandowska.

Miesiąc marzec w naszej szkole był miesiącem, w którym odbyło się wiele warsztatów i spektakli profilaktycznych. Już na początku miesiąca naszą placówkę odwiedził Teatr z Krakowa „Kurtyna”. Aktorzy zaprezentowali uczniom sztukę promującą zdrowy tryb życia bez nałogów. Na koniec spektaklu przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą pogadankę na temat negatywnego wpływu używek na ich organizm.

Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie także przez naszego pedagoga A. Lewandowską zajęć warsztatowych na temat mobingu rówieśniczego. Podjęto współprace z organizacją profilaktyczną „Krokus”. Zajęcia odbyły się w klasie IVa oraz VIIa. Spotkanie poprowadził specjalista Tomasz Staniszewski.