• SAM_2031.JPG
  • header.jpg
  • sks.jpg
  • sztandar1.jpg
  • obrazek_1_1411.jpg
  • 563.jpg
  • 566.jpg
  • jan_pawel_ii.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobowie w 2017r. po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Hasłem przewodnim kampanii były relacje rówieśnicze.

  W ramach realizacji założeń powyższej edycji w naszej szkole, koordynatorka Agnieszka Lewandowska (pedagog szkolny) przygotowała i zorganizowała akcje informującą uczniów i rodziców o założeniach projektu. W tym celu na początku roku 2017 przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Na Stronie  internetowej szkoły zamieszczano informacje dotyczące realizacji kampanii m.in. listy laureatów poszczególnych konkursów. Szkolna koordynatorka przedsięwzięcia z początkiem rozpoczęcia edycji  zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu. Przygotowując także uczniów do udziału w konkursach  i jednocześnie uświadamiając im wagę i znaczenie pielęgnowania relacji rówieśniczych i przyjaźni. Podczas całego roku trwania kampanii pedagog szkolny wraz z wychowawcami klas prowadzili zajęcia profilaktyczne na temat profilaktyki uzależnień, relacji między uczniami oraz dbania  o relacje przyjaźni. Do zajęć warsztatowych zostały wykorzystane ulotki oraz karty pracy  pt. „Mój przyjaciel” (klasy 1-3 SP), „Jaki jestem, jaka jestem” ( klasy 1-3 SP), „Ja i moja grupa” ( klasy 4-6 SP), „Ile jestem wart” (klasy 4-6 SP), „Dobrze, że jesteś” (klasy 1-3 Gimnazjum), „Razem raźniej”  (klasy 1-3 Gimazjum).  

W ramach realizacji programów profilaktycznych zaproszono uczniów do udziału  w konkursie plastyczno – literackim pt. „Na skrzydłach przyjaźni”. Wśród osób wyróżnionych znalazły się uczniowie z naszej szkoły (6 osób): Milena Czerwińska, Nikola Kozłowska, Magdalena Jasnoch, Oliwia Czarnecka, Faustyna Komorowska, Aniela Talaśka. Wymienieni laureaci w nagrodę otrzymali książki oraz dyplomy.  Pod koniec roku 2017 nasza szkoła wzięła udział w konkursie grupowym  „Przyjaźń” – nadal  z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu.

Podczas trwania kampanii rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi. Ulotki pt.”Rodzina a grupa rówieśnicza” oraz „Słuchać  a nie tylko słyszeć” miały zachęcić rodziców do kształtowania postawy empatii, zrozumienia a także wspomagać umiejętności stawiania granic w relacjach z dzieckiem.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2017r cieszyła się dużym uznaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów oraz nauczycieli.