• SAM_2031.JPG
  • jan_pawel_ii.jpg
  • header.jpg
  • obrazek_1_1411.jpg
  • 566.jpg
  • sztandar1.jpg
  • 563.jpg
  • sks.jpg

W dniach 13 - 15 maja 2019 r. odbyła się wycieczka do stolicy naszego kraju - Warszawy.

W dniu 21.05.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy odbył się Międzyszkolny Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla uczniów z klas V-VIII Szkoły Podstawowej, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Konkurs obejmował dwa etapy – pisemny oraz ustny.

Etap pisemny składał się z zadań, w których uczniowie musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, znajomością słownictwa i struktur gramatycznych. Po etapie pisemnym wyłoniono sześciu najlepszych uczniów, którzy przystąpili do etapu ustnego. W drugim etapie uczniowie mieli za zadanie udzielić wypowiedzi ustnej na jeden z wylosowanych tematów.

Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki w konkursie. Uczennica Aleksandra Ratajczak z kl. VIIIa zdobyła I miejsce, natomiast Zofia Zawitowska z kl. VIIIb i Piotr Patrzykąt z kl. VIIIa zdobyli ex aequo III miejsce.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w dalszej edukacji!

W dniach 14-17 maja miała miejsce szkolna wycieczka na południe Polski i na północną Słowację.

Jak co roku, także i w tym odbyły się zmagania najlepszych uczniów ze szkół powiatu starogardzkiego w Turnieju z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gospodarzem zawodów tradycyjnie była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Starogardzie Gdańskim. Naszą placówkę reprezentowały dwie drużyny startujące w dwóch kategoriach wiekowych: 10-12 lat i 13 oraz więcej.

Zespół w I kategorii tworzyli: Magdalena Kaszubowska, Nadia Soboniak, Krystian Laska
i Kacper Suwalski.

Zespół w II kategorii wiekowej składał się z: Amelii Mania, Jakuba Lipke i Mateusza Nagórskiego.

Turniej BRD podzielony był na trzy części:

  1. umiejętności jazdy po torze przeszkód
  2. teście wiedzy teoretycznej z zakresu zasad ruchu drogowego
  3. umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

            Ostatecznie nasze zespoły zajęły dwa drugie miejsca. Dwukrotnie zwyciężyli uczniowie ze szkoły w Jabłowie a dwa trzecie miejsca zajęli uczniowie ze Skarszew. Gratulujemy naszym uczniom dużego sukcesu i trzymamy kciuki, aby za rok zaprezentowali się jeszcze lepiej.

UWAGA PEDAGOG SZKOLNY OGŁASZA KONKURS:

PLASTYCZNO – LITERACKI

„JA – ZA 20 LAT”

DLA KOGO? Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas „0 – VIII SP” oraz gimnazjaliści.

ZADANIE KONKURSOWE: wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, która prezentuje nasze plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY:

prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką ( wyklejanie przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru rysowanie, wykonane z kasztanów, żołędzi, guzików, zapałek itp.). Prace nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

Praca literacka może liczyć najwyżej 3 strony (A4) druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana odręcznie lub komputerowo.

Termin: prace składamy do 28 maja do pedagoga szkolnego

Nagrody: punkty dodatnie z zachowania, zestawy muzyczne, rowery                               

Organizator: 

A. Lewandowska