• sztandar1.jpg
  • 566.jpg
  • 563.jpg
  • jan_pawel_ii.jpg
  • SAM_2031.JPG
  • obrazek_1_1411.jpg
  • laboratoria.jpg
  • sks.jpg
  • header.jpg

 

Co roku 16. października obchodzimy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. W tym roku z okazji 45 rocznicy, obchodziliśmy XXIII Dzień Papieski pod hasłem CYWILIZACJA ŻYCIA.

Z tej okazji czworo członków Szkolnego Koła Caritas nagrało audycję pt. „Nowa kultura życia" w Katolickiej Rozgłośni Radiowej „Radio głos” w Pelplinie. Nagrany montaż słowno-muzyczny był emitowany kilkukrotnie na falach radiowych podczas Dnia Papieskiego, a przez szkolny radiowęzeł została nadany 17. października 2023 r.

W audycji przytoczyliśmy m.in. konkretne środowiska, wskazywane przez św. Jana Pawła II, w których cywilizacja życia znajduje swój najbardziej żyzny grunt. Są nimi: rodzina, dzieci i młodzież.

Cytując wypowiedzi naszego patrona szkoły, oddaliśmy hołd Wielkiemu Polakowi           i udowodniliśmy, że jego nauczanie jest wciąż aktualne.

Ponadto członkowie naszego koła uczestniczyli w ogólnopolskiej zbiórce pieniężnej na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ta fundacja została powołana jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Około 2000 stypendystów z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków pamiętających zasługi św. Janowi Pawłowi II.

Opiekun SKC

Elżbieta Koszewska