• obrazek_1_1411.jpg
 • 563.jpg
 • 566.jpg
 • SAM_2031.JPG
 • jan_pawel_ii.jpg
 • sks.jpg
 • header.jpg
 • sztandar1.jpg

Od kwietnia tego roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W tym roku tematem przewodnim kampanii jest „Cyberprzemoc”. Cele przedsięwzięcia:

 1. Refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów.
 2. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat różnych form cyberprzemocy.
 3. Wzbudzanie wśród uczniów świadomości, że cyberprzemocy w swych różnych formach jest niezgodna z prawem.
 4. Udzielanie wsparcia ofiarom cyberprzemocy.
 5. Wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia
 6. Ostrzeżenie uczniów przed nieintencjonalnym przekraczaniem przepisów prawa.

W ramach założeń kampanii w szkole są przeprowadzane zajęcia warsztatowe. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pedagog szkolny A. Lewandowska.

Miesiąc marzec w naszej szkole był miesiącem, w którym odbyło się wiele warsztatów i spektakli profilaktycznych. Już na początku miesiąca naszą placówkę odwiedził Teatr z Krakowa „Kurtyna”. Aktorzy zaprezentowali uczniom sztukę promującą zdrowy tryb życia bez nałogów. Na koniec spektaklu przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą pogadankę na temat negatywnego wpływu używek na ich organizm.

Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie także przez naszego pedagoga A. Lewandowską zajęć warsztatowych na temat mobingu rówieśniczego. Podjęto współprace z organizacją profilaktyczną „Krokus”. Zajęcia odbyły się w klasie IVa oraz VIIa. Spotkanie poprowadził specjalista Tomasz Staniszewski.

Jak mówi znane powiedzenie: „Grosz do grosza, a będzie kokosza”.

W dniu 21.03.2018r. „zazieleniło się” w naszej szkole. Tego dnia wraz z nadejściem wiosny obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka – patrona Irlandii. Z tej okazji uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz drugiej gimnazjum rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach. Każda z klas miała za zadanie przygotować oraz zaprezentować gazetkę nt. Irlandii oraz Dnia Św. Patryka. Kolejną konkurencją było przygotowanie oraz prezentacja stroju irlandzkiego skrzata – Leprikona (ang. Leprechaun).

W dniu 16.02.2018r. odbyły się w naszej szkole prezentacje projektów edukacyjnych, podczas których uczniowie drugich klas gimnazjum mieli okazję przedstawić efekty swojej kilkutygodniowej pracy.