• obrazek_1_1411.jpg
  • jan_pawel_ii.jpg
  • header.jpg
  • sztandar1.jpg
  • 563.jpg
  • SAM_2031.JPG
  • 566.jpg
  • sks.jpg

W dniu 21.03.2018r. „zazieleniło się” w naszej szkole. Tego dnia wraz z nadejściem wiosny obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka – patrona Irlandii. Z tej okazji uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz drugiej gimnazjum rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach. Każda z klas miała za zadanie przygotować oraz zaprezentować gazetkę nt. Irlandii oraz Dnia Św. Patryka. Kolejną konkurencją było przygotowanie oraz prezentacja stroju irlandzkiego skrzata – Leprikona (ang. Leprechaun).

W dniu 16.02.2018r. odbyły się w naszej szkole prezentacje projektów edukacyjnych, podczas których uczniowie drugich klas gimnazjum mieli okazję przedstawić efekty swojej kilkutygodniowej pracy.

W dniu 24.01.2018r. w ramach projektów: „GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION!...RECYCLE!” oraz „RECYCLING IN OUR LIFE” uczniowie drugiej klasy gimnazjum odwiedzili Zakład Utylizacji Odpadów w Starym Lesie oraz firmę „TAS” w Kokoszkowach zajmującą się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Podczas wycieczki uczniowie poznali proces, jakiemu poddawane są odpady trafiające do zakładu utylizacji odpadów. W trakcie zwiedzania drugoklasiści zobaczyli miedzy innymi: kwaterę składową, sortownię, kompostownię, sterownię, laboratorium, punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz oczyszczalnię. W firmie „TAS” uczniowie mogli zobaczyć, jak za pomocą maszyn plastikowe odpady zmieniają się w kolorowy granulat.

Udział w wycieczce umożliwił uczniom poznanie procesu postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz przyczynił się do poszerzenia świadomości ekologicznej. Interesująca lekcja ekologii na pewno zachęci uczniów do segregacji odpadów i dbania o środowisko.